Ne jemi të ngazëllyer që kemi bashkëpunuar me Pastor Erion Cuni, Pastori ynë i Lartë në Shqipëri, dhe Krishterimi Eksploruar Ministries për të sjellë ungjillizim, dishepullizim dhe burime të tjera të studimit të Biblës për komunitetet më të varfra të Shqipërisë.

Për katër vjet, Projekti ynë i Përkthimit Shqip ka ndihmuar në përkthimin e këtyre materialeve dhe tani ne kemi në qarkullim kursin "Krishterimi i Hulumtuar" (KE), i cili ecën studentët nëpër Ungjillin e Markut dhe "Shpirtin", një version i të rinjve të KE.

"Dishepulli i Zbuluar" (DE), kursi vijues për në CE, eksploron librin e Filipianëve. Përkthimi DE ka mbaruar dhe ne jemi të ngazëllyer kur shohim që DE do të shtypet së shpejti.

Pastori Erion kohët e fundit inkurajoi z Living Water Adopt-A-Child ekipi në Shqipëri me një azhurnim të progresit:

  • 155 kisha po përdorin CE dhe Shpirt.
  • 585 pastorë, drejtues, punëtorë rinie, drejtues të grupeve të vegjël dhe individë janë pajisur, trajnuar, ose, të paktën, janë njohur me materialet dhe mënyrën e përdorimit të tyre.
  • Janë shpërndarë 1,000 udhëzues të udhëheqësit të CE dhe 6000 librat e punës së studentëve CE.
  • Janë shpërndarë 125 udhëzues të udhëheqësit të shpirtit dhe 1200 fletore pune për studentët e shpirtit.
  • 215 kurse janë përfunduar ose janë në vazhdim, me 10-15 persona që ndjekin secilin kurs.
  • 40 kisha të varfëra kanë marrë ndihmë për grante dhe ndihmë për të mbajtur kurse.
  • 250 njerëz e kanë pranuar Krishtin, dhe shumë, shumë më tepër u është hedhur fara e Ungjillit në jetën e tyre.

Ne në fakt presim që këto shifra të mos raportohen më pak, pasi statistikat nuk janë gjithmonë të disponueshme nga disa grupe që përdorin materialin.

Wonderfulshtë e mrekullueshme të shohësh ndikimin që ka ky partneritet në Ungjillin në jetën e kaq shumë njerëzve në Shqipëri.

Ne ju inkurajojmë të lexoni më shumë Shqipëria jonë ministry azhurnime për të mësuar më shumë se si po sjellim shpresën e Jezu Krishtit në disa nga komunitetet më të varfra të Shqipërisë.