Programi ynë i Kampit Veror në Shqipëri po përfundon dhe ne sapo përfunduam një seri të suksesshme prej 10 kampeve dhe një konferencë rinore me gjithsej 750 fëmijë dhe të rinj pjesëmarrës.

Ne jemi shumë mirënjohës që, si Erion Cuni, Pastor i Lartë i Living Water Adopt-A-Child në Shqipëri, shpalli Krishti, 20 të rinj u përgjigjën dhe e pranuan Jezusin si Zotin dhe Shpëtimtarin e tyre!

Pastor Cuni, babai i një djali 12-vjeçar dhe një vajze 5-vjeçare, i bën jehonë vështirësive që fëmijët në të gjithë botën po hasin tani: vështirësia e përpjekjes për shkollë në shtëpi, orët e programeve online dhe orët e koha e lirë e kaluar në internet. Ai pa jetën e fëmijëve të tij duke pasqyruar jetën e atyre në programet tona LWAAC.

Ndërsa temperaturat filluan të rriten në Shqipëri, u rrit dëshira për të bërë diçka për të rinjtë. Zoti iu përgjigj këtij besimi, duke rregulluar gjithçka duke bashkuar njerëz bujarë të gatshëm për të ndihmuar, lutur dhe dhënë.

"Në kampet tona, ne kishim gati 30 fëmijë që shpallnin Krishtin si Shpëtimtarin e tyre - jo vetëm duke ngritur duart, por duke dalë përpara dhe duke ndarë atë që Zoti u kishte thënë atyre," thotë Pastor Cuni. "Unë besoj fuqimisht se Zoti është adhuruar, dhe Ai është i kënaqur jo vetëm nga jetët e shpëtuara, por kryesisht për besimin tek Ai dhe lejimin që Ai të njihet në këto kohë pasigurie dhe pak shprese".

Faleminderit për lutjen dhe mbështetjen tuaj të vazhdueshme për Shqipërinë. Ne ju inkurajojmë që të vazhdoni të luteni për këta fëmijë dhe të rinj, shumë prej të cilëve do të përballen me momente shumë të rëndësishme të jetës përpara. Ata do të vendosin midis ndjekjes së arsimit të lartë, punësimit të tokës familjare, emigrimit në qytete më të mëdha dhe më shumë. Shpresojmë që, përmes kampeve tona, ata të mësojnë të dëgjojnë zërin e Zotit në çdo vendim që marrin.

"Kjo është e mirë dhe i pëlqen Perëndisë Shpëtimtarit tonë, i cili dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të arrijnë në njohurinë e së vërtetës." -1 Timoteut 2: 3-4

Mësoni më tepër rreth asaj se si mund të ndihmoni në sjelljen e shpresës së Jezu Krishtit në këtë komb kryesisht mysliman.