Ndihmoni Guatemalët me aftësi të kufizuara që jetojnë në varfëri ekstreme

Ka një vend të veçantë në zemrat tona për ata në fushat tona të misionit që kanë aftësi të kufizuara ose nevoja të veçanta. Në përgjigje të shumë Shkrimeve të Shenjta për kujdesin për të varfërit, ne drejtojmë…


0 CommentsMinuta 2

Jepni Dhuratën e Shpresës Këtë Krishtlindje

Pleasureshtë kënaqësia jonë çdo vit të organizojmë një festë të Krishtlindjeve për fëmijët e komuniteteve të varfra që ne i shërbejmë në Guatemalë dhe Shqipëri. Ju mund të jeni pjesë e veçantë e…


0 CommentsMinuta 2

Shpërndarje e suksesshme e parcelave ushqimore "Këtu për të qëndruar" në Shqipëri

Modeli i shpërndarjes së parcelave ushqimore që kemi zhvilluar në përgjigje të kufizimeve të Shqipërisë Covid-19 ka qenë aq i suksesshëm sa ne po vazhdojmë me të, edhe pse kufizimet lehtësohen.…


0 CommentsMinuta 3

Historia e Kalebit >> "Unshtë e pakuptueshme të shpjegosh se si është"

Caleb Escalante një herë i tha Zotit se do të bënte gjithçka që donte të bënte ... përveç në një vend tjetër. Sigurisht, nuk kaloi shumë kohë para se ai të gjendej në një udhëtim misioni në…


0 CommentsMinuta 3

Sjellja e lehtësimit gjatë krizës Covid të Guatemalës

Presidenti i Guatemalës ka shpallur një gjendje katastrofe publike për shkak të Covid-19. Shumica e spitaleve publike po i largojnë pacientët. Ndërsa është e qartë se këto kriza janë…


0 CommentsMinuta 2

Fushat tona të misionit: Pse Guatemala dhe Shqipëria?

Ne i duam absolutisht të dyjat tanë Living Water Adopt-A-Child (LWAAC) fushat e misionit. Në emër të Jezusit, ne i kemi ofruar ndihmë dhe shpresë Guatemalës për mbi 40 vjet dhe Shqipërisë për…


0 CommentsMinuta 3

Nis Programi i Ri i Sponsorizimit për "Të Pakët nga Këta" në Elbasan, Shqipëri

Ne jemi të ngazëllyer të njoftojmë se kemi nisur një program të ri të sponsorizimit të fëmijëve në Elbasan, Shqipëri. Pavarësisht nga rrethanat sfiduese shëndetësore dhe ekonomike, ne vazhdojmë të rritim…


0 CommentsMinuta 2

Mundësi të tjera sponsorizimi: ENid, Starfish dhe WIN

Rrahjet e zemrës të LWAAC kanë qenë gjithmonë - dhe do të jenë gjithmonë - sponsorizimi i fëmijëve. Megjithatë, zemrat dhe programet tona shtrihen përtej sponsorizimit bazë të fëmijëve, prandaj ne ofrojmë…


0 CommentsMinuta 3

Mbi 750 fëmijë dhe të rinj shqiptarë marrin ungjillin këtë verë

750 fëmijë ndoqën 10 kampet tona verore dhe konferencën tonë për të rinjtë, me shumë që pranuan dhe shpallën Jezusin si Shpëtimtarin e tyre. Ky ishte një bekim i jashtëzakonshëm pas


0 CommentsMinuta 2