Drejtori Ndërkombëtar Viziton Kishën Partnere të SHBA

Mundësi të tjera sponsorizimi: ENid, Starfish dhe WIN

Përpjekjet për Ndihmë Covid vazhdojnë në Guatemalë