Shkarkohet Materiale

përdorim Një of la Poshtë Në dispozicion i shtypshëm burime

Broshure me dy palë

Broshura jonë e dyfishtë prezanton tonin ministry, nxjerr në pah programet tona të sponsorizimit dhe shpjegon përfitimet që marrin fëmijët tanë të sponsorizuar.

 

 

 

Fletushka e Partnerëve të Kishës

Shkarkoni fletushkën e partnerëve tanë të kishës për të dhënë një vështrim të shpejtë në ndikimin që mund të bëjnë anëtarët e kishës në "më të paktën prej tyre" në Guatemalë dhe Shqipëri.

 

 

logo

Dy versione të ndryshme të logos sonë (një për përdorim në sfond të errët dhe një për përdorim në sfond të lehta) janë në dispozicion për ju që t'i përdorni në materialet tuaja të kishës.

Ndani punën e tonës Ministry me Video

Lajme

mbaj Juaj Kishë Përditësuar me la Punë of Misioni Ministry Përmes Misioni Blog

Kontakti

Duhet a me porosi burime krijuar për juaj kisha?

We janë mirënjohës për   i ngacmuar për la Mundësi  pjesë la punë of tonë ministry me juaj Kisha. Kontakti us  kanë a me porosi marketing burime i zhvilluar për juaj Kisha.
Kontaktoni me ekipin tonë krijues