Jepni TANI N TO FOND TEL MIRELNDSISHME T D NDERTIMIT

Farë po bëjmë


Shumë nga familjet tona që tashmë jetonin në varfëri nuk janë në gjendje të punojnë tani për shkak të kufizimeve qeveritare në fuqi si rezultat i kësaj pandemie. Ne u jemi drejtuar familjeve të fëmijëve tanë të sponsorizuar dhe të tjerëve në nevojë të dëshpëruar për të siguruar ushqim, ujë, ndihmë financiare emergjente dhe furnizime të tjera thelbësore. Ekipi ynë është duke punuar për të mbledhur furnizime, t'i paketojë ato individualisht dhe të udhëtojë drejt rajoneve të varfëra për të cilat ne shërbejmë në Guatemalë dhe Shqipëri për të siguruar që të përmbushen nevojat fizike dhe shpirtërore të atyre që kanë nevojë më shumë.

Si mund të ndihmoni


Ju lutemi vazhdoni të luteni për ata që shërbehen nga tonë ministry. Ndihma juaj financiare është e paçmuar për të na ndihmuar të vazhdojmë të kujdesemi për ata që na duhen më shumë gjatë këtyre kohërave sfiduese. Ne ju kërkojmë që të luteni konsideroni të jepni një kontribut të veçantë për të ndihmuar në përpjekjet tona për ndihmë në Guatemalë dhe Shqipëri. Ju gjithashtu mund të kontribuoni në përpjekjet tona duke zgjedhur Living Water Adopt-a-Child nga lista e bamirësisë Amazon Smile kur bëni blerje në internet në Amazon.